Konferencia efektívnej komunikácie pre lídrov a workshop

4 spôsoby vedenia ľudí a ako presadiť svoje myšlienky rýchlo a efektívne na to, aby ste sa vyhli konfliktom, aby vaše podnikanie jednoduchšie rástlo a aby ste porozumeli ľuďom vo vašom okolí

Prečo má pes priateľov? Pretože trepe chvostom, nie jazykom.

video placeholder

Už 21. termín behom 2 rokov: špeciálny letný termín streda-štvrtok 10.-11.7.2019 (neoficiálny networking a bowling v utorok 9.7. večer)
Miesto a čas: v blízkosti vodnej nádrže Těrlicko/Severná Morava, streda 9-17:30 hod, štvrtok 9-15:00,utorok večer po 19:00

Prihlášky so zľavou končia o

Čo majú spoločné vodičský preukaz a komunikácia?

Vedeli ste, že prvé „auto“ postavil misionár z Belgicka v Číne ako hračku pre vtedajšieho panovníka v roku 1672?

Belgicko bol posledný štát sveta, ktorý v roku 1977 zavádza povinnosť absolvovať test pred vydaním vodičského preukazu.

Podľa štátu teda trvalo až 305 rokov od vynálezu auta po povinnosť zložiť skúšku na preukaz.

Autá ani dnes nešoférujú všetci – deti, niektorí dospelí alebo domorodci v pralesoch.

Viete, čo však robia všetci bez ohľadu na vek, bydlisko alebo pohlavie??

Komunikujú s inými. Je až zarážajúce, že test pred šoférovaním auta považujeme za samozrejmosť, ale do komunikácie s inými sa púšťame bez toho, aby sme vedeli, ako a čo nám druhí rozumejú, čo nám hovoria alebo aké signály podvedome vysielame.

Komunikácia je zručnosť, ktorú sa môžete naučiť. Je to ako jazdenie na bicykli alebo písanie. Ak ste ochotní na nej zapracovať, môžete prudko zlepšiť kvalitu každej čiastočky vášho života.

– Brian Tracy, autor Ako vedú úspešní lídri

Najväčšia chyba? Manažéri predpokladajú, že vedia efektívne komunikovať, pretože existujú ľudia, ktorí im rozumejú. Pravdou je, že existujú 4 typy osobností (a nebavíme sa o závadných predpotopných veciach ako „cholerik, flegmatik“ a podobné)...

Dobre si manažér rozumie len s jedným typom. Pritom efektívnou komunikáciou sa dajú zodpovedať tieto otázky:

 • Ako si vyberať ľudí do teamu alebo na spoluprácu?
 • Ako spoznať ich talenty?
 • Ako efektívne delegovať prácu, aby ste sa mohli venovať činnosti, ktorá vám prináša najviac peňazí?
 • Ako predchádzať nedorozumeniam a konfliktom už v zárodku?
 • Ako vybudovať silný team, ktorý má rovnomerne rozložené silné stránky?
 • Ako dostať obchodných partnerov rýchlejšie a efektívnejšie na svoju stranu, bez manipulácie alebo iných nefér techník?
 • Ako začať predávať viac?
 • Ako postaviť predajnú prezentáciu, aby oslovila čo najefektívnejšie práve človeka, ktorý sedí pred vami?
 • Ako toto použiť v reklame, ku ktorej sa tiež dostanú rôzni ľudia?
 • Jednoducho: Ako komunikovať efektívne?

Všetci komunikujú

Bez ohľadu na to, či to je pri vedení ľudí vo firme, v obchode alebo pri kariérnom raste. Rozhodol som sa preto zmeniť súčasnú situáciu. Usporiadam Konferenciu efektívnej komunikácie*. Téma tohtoročnej konferencie:

Ako zbadať blížiace sa nedorozumenie alebo konflikt a predísť mu už v zárodku, bez toho, aby vás to stálo veľa námahy?

Aké by to bolo, keby každý musel ukázať komunikačný „vodičský preukaz“ pred tým, než začne viesť diskusiu, pred tým, než vôbec otvorí ústa, pred tým, než sa na niekoho čo i len pozrie?

Naša osobnosť je pevne daná. Čo však môžeme ovplyvniť, je spôsob, akým sa správame a komunikujeme.

Napríklad: Bez ohľadu na vašu osobnosť, si predstavte tieto 2 situácie.

V prvej situácii chcem, aby ste boli citliví. Čo spravím? Zoberiem vás k niekomu chorému do nemocnice a vy sa okamžite správate inak ako pri futbale.

Alebo: Chcem, aby ste sa rýchlo rozhodovali. Pritom bežne ste človek, ktorý koná s rozvahou a všetko plánuje dôkladne dlho vopred. Viete, čo urobím, aby ste začali konať veľmi rýchlo? Podpálim dom, kde sedíte...

Okamžite sa začnete obracať 🙂

Naša komunikácia sa dá zmeniť tak,
aby bola v danej situácii najvhodnejšia.

Zaujímavosť: Komunikáciu a osobnosť druhého môžete zistiť aj z jeho oblečenia alebo zariadenia kancelárie.

Ako vy, tak aj druhí ľudia niečo komunikujú tým, čo majú na sebe, ako zdravia iných alebo tým, čo majú v ich kancelárii.

„Neverbálna komunikácia“ tak naberá úplne nový význam.

Na konferencii sa naučíte rozpoznať aj tieto znaky rôznych osobností.

Potom sa dokážete prispôsobiť a komunikovať „jeho štýlom“ už od prvého slova. Tým pádom vám bude partner viac rozumieť a zvýšia sa vaše šance na úspech v jednaní, pri predaji alebo pri prehováraní detí, aby si upratali izbu.

Ako sa efektívne prispôsobiť?

Ak ale neviete, ako sa správa druhý človek v rôznych situáciách, neviete sa prispôsobiť.

Preto potrebujete okrem poznania seba poznať aj druhých.

Presne na to bude určená poobedná časť konferencie. Po obede (na ktorý pozývam) sa naučíte pozorovať znaky iných ľudí. Potom ich zanalyzujete. A na záver sa prispôsobíte. (Keď bude mať ten druhý človek rád čísla, ukážete mu ich. Keď bude mať rád výber z viacerých možností, dáte mu ich...)

Ľudia sa ma pýtajú, či je možné osobnosť určiť aj napríklad cez telefón, z emailu, z web stránky...

V skratke: Áno. Behom 10 sekúnd telefonátu dokážete odhadnúť, s kým máte tú česť a dokážete prispôsobiť následný rozhovor.

Cieľom nie je meniť svoj charakter.
Cieľom je komunikovať s druhými tak,
ako to majú radi oni sami.

Tento systém berie ohľad aj na to, že sa ľudia pod stresom (v obchode, pri jednaní, s deťmi...) správajú inak ako v kľude.

Ukáže vám v ktorom momente majú aké silné a slabé stránky.

(Neviem o žiadnom inom systéme, ktorý toto dokáže.)

Čo ale tento systém nedokáže?

Tento systém je skvelý v tom, že vám dokáže presne určiť, kto sa hodí na vedúcu pozíciu vo firme, kto na podporu zákazníkom, kto na vývoj a podobné.

Keby len to... Vďaka tomuto systému sa podarilo zložiť bejzbalový team Arizona Diamondbacks, ktorý sa z posledného miesta v tabuľke prepracovali na výhru svetového pohára.

Systém teda funguje. Nedokáže vám ale určiť to, ako sa budú dvaja ľudia správať v rovnakej situácii vo vzájomnom porovnaní. Nejedná sa o komparatívny systém.

Predstavte si to takto: Najmete si dvoch manažérov, ktorí majú obaja dominantnú črtu osobnosti na 70 %. Keď ich však postavíte do nejakej situácie, vždy prevezme iniciatívu jeden z nich.

Tiež vám tento systém neprezradí IQ, ktoré je zase potrebné na riešenie problémov.

Dozviete sa naozaj len to, či sa niekto hodí na určitú pozíciu, ako sa zachová pod stresom alebo ako sa rozhoduje.

Kedy strácate čas?

Roky strávené v škole zlepšili efektivitu používania našej mysle a naše IQ. Aby sme ale dokázali používať naše správanie na dosahovanie úspechu, musíme si vytvoriť našu jedinečnú osobnosť.

Náš osobnostný kvocient (PQ, z anglického Personality Quotient) hovorí o schopnosti porozumieť sebe a iným pre efektívnu komunikáciu a tímovú prácu. Štúdie ukazujú, že technické zručnosti získané školou a skúsenosťami sú zodpovedné len za 15% celkového úspechu.

85% úspechu pri práci pochádza zo znalostí ľudí. Tieto sa získavajú učením sa lepších spôsobov správania sa a interakcie.

Z toho vyplýva, že absolvovať nejaký z tréningov v nasledujúcich 9 oblastiach je zbytočné pred týmto tréningom, pretože si tak zlepšíte len tých 15 % zodpovedných za úspech:

 • Zlepšovanie manažérskych dovedností
 • Zlepšovanie obchodných zručností
 • Je zbytočné chodiť na teambuilding, pretože ten team má tiež svoje slabé a silné stránky, ktoré sa na jednodruhovom teambuildingu neprejavia
 • Stres manažment
 • Tréningy toho, ako získať partnerku/partnera
 • Výchova detí a zlepšovanie rodičovských schopností
 • Je zbytočné venovať sa email marketingu
 • Štúdiu vlastnej osobnosti a toho, čo nás urobí šťastnými
 • Ako toto použiť v reklame, ku ktorej sa tiež dostanú rôzni ľudia?
 • Profesné školenia a doplnkové vzdelávanie, ak pracujete s ľuďmi alebo vytvárate niečo pre ľudí (sprievodca, masér, kaderníčka, grafik, učiteľ, projektový manažér...)

Toto všetko je zbytočné, ak neviete s inými ľuďmi komunikovať efektívne.

BONUS: Analýza vašej osobnosti

Ďalej som sa rozhodol každému účastníkovi tohtoročnej konferencie ako bonus kúpiť analýzu jeho vlastnej osobnosti.

Budete tak pri odchode presne vedieť vaše silné stránky, slabé stránky a neviditeľné slabiny (oblasti, ktoré sú pre vás nebezpečnejšie ako slabé stránky). Normálne je táto analýza za 5000 Kč (200 €).

Pretože verím v to, že toto je vec, ktorá vás posunie o míle ďalej behom krátkej chvíľky... a zároveň je investícia do nej (pre väčšinu ľudí naozaj) vysoká, rozhodol som sa urobiť niečo šialené a kúpiť ju všetkým účastníkom tohtoročnej konferencie z vlastného vrecka, pretože verím v jej silu viac ako na 91 %. (To udávajú rôzne psychologické štúdie.)

Predstavte si, že žiaden iný systém, neurčí črty vlastnej osobnosti s presnosťou viac ako na 60 %!

Program Konferencie a záruka

Workshop efektívnej komunikácie... Čo dať na web? Ako na prípravu prezentácie? Pri osobnom predaji? Alebo v rôznych pracovných a osobných situáciách?

Ihneď na ďalší deň po konferencii, sa uskutoční workshop zameraný na prehĺbenie získaných zručností.

Workshop začne krátkym zopakovaním. Ihneď potom sa ponoríme do jednoduchých príkladov. Obtiažnosť úloh sa bude stupňovať tak, aby ste sa plynule zdokonalili v rôznych komunikačných štýloch podľa situácií a podľa potrieb partnera.

Ak budete teda pripravovať prezentáciu pre človeka, ktorý rád číta, budete vedieť pripraviť prezentáciu jeho štýlom. Ak sa budete pripravovať na osobný rozhovor, budete vedieť, na čom si dať záležať, ako sa pripraviť a podobne.

Program workshopu je jednoduchší:

Začne o 9:00. Prestávka na obed bude o 12:00. Tréningové príklady budú potom do 15:00.

Pozrieme sa na to, ako pripravovať prezentácie. Prezentácie na počítači (klasické alebo web stránky) alebo na papieri (prezentačné materiály alebo dokumenty pre klientov). Nacvičíme si rôzne business situácie. Vrcholom bude špeciálny tréning osobného predaja.

Vaša prihláška zahŕňa vstup na konferenciu aj workshop zároveň. Celá konferencia je zameraná na to, aby ste išli naozaj do hĺbky.

„All inclusive“

Vaša vstupenka zahŕňa okrem občerstvenia počas akcie aj všetky hlavné jedlá, ubytovanie na 2 noci (v hodnote 6654 Kč pre 2 ľudí), vstupenku na neoficiálnu zoznamovaciu párty s hrou a bowlingom, prípadne parkovanie počas celej akcie... a samozrejme aj materiály k vašej osobnosti, ktoré si budete môcť zobrať so sebou domov.

Celá akcia, vrátane jedál a občerstvenia, prebieha v jednom areáli, aby sme minimalizovali straty času na presuny.

Zhrnutie

 • dozviete sa, ako presadiť svoje myšlienky efektívne a rýchlo
 • dostanete občerstvenie a ubytovanie
 • pred obedom zistíte svoj štýl komunikácie a svoju osobnosť
 • poobedie pôjdete viac do hĺbky a stihneme aj rýchly tréning: najskôr sa naučíte poznávať ľudí podľa určitých znakov, potom sa naučíte určiť ich osobnosť a spôsob komunikácie. Na záver sa dokážete prispôsobiť ich štýlu.
 • odnesiete si analýzu svojej osobnosti a návod, ako predchádzať nedorozumeniam a konfliktom
 • v Česku obmedzený počet miest celosvetovo uznávaný tréning

Je bežné, že v oblasti zdravia, kondície alebo marketingových schopností hľadáme koučov a zlepšujeme sa. Ale koľko toho robíme v oblasti komunikácie, ktorú používame možno častejšie než vyššie spomínané?? Poďme to zmeniť spoločne.

A aká je investícia? Budete príjemne prekvapení, keď zistíte, že takáto konferencia sa dá zorganizovať za menej ako je hodnota dvoch bonusových analýz... áno, môžete dokonca zobrať vášho firemného alebo životného partnera so sebou (vyberte prosím v prihláške).

Teším sa na stretnutie a na to, ako spoločne zmeníme váš svet!

Dovidenia naživo!

Teraz kliknite nižšie a vyplňte prihlášku:

Prihlasujem sa »

Až 85 % úspechu závisí na PQ...

…napriek tomu sa väčšina ľudí stále sústredí na vedomosti alebo znalosti. Áno, sú dôležité, ale žiaľ iba na 15 %. Ak sa chcete pridať k ľuďom, čo vedome zvyšujú svoje PQ (a dozvedieť sa, čo to je), prihláste sa do bezplatného online kurzu cez políčko nižšie.

Spamu sa vyhýbam. Môžete sa preto kedykoľvek odhlásiť a už odo mňa nebudete nič počuť.